دکتر ChkoniaLika – درمان ناباروری و نازایی با جدیدترین روش های مدرن بین المللی در گرجستان


دکتر ChkoniaLika

1 نوامبر, 2018 - Infertility Treatment

بدون دیدگاه

دارنده مدرک دکترای پزشکی تولید مثل از موسسه جونز- آزمایشگاه سوزان لنزندورف Norfolk ،ویرجینیا،
ایاالت متحده آمریکا که در آن اولین نوزاد IVF آمریکایی متولد شده بود.

– معلم خبره فن آوری تولید مثل کمکی )ART )از جمله در دستکاری های کوچک ژنتیکی ART ،در
موسسه پزشکی تولیدمثل جونز در Norfolk.
– هشت سال کار در ایاالت متحده، از جمله برای بیمارستان Sinai Mount و دفاتر باروری و پزشکی
تولید مثل در نیویورک، NY که در سال ۰۷۷۸ به پایان رسید.
– جنین شناس در واحد IVF موسسه تولید مثل انسانی ژوردانیا در سالهای ۲۱۱۲ -۲۱۱۰ رئیس بخش In
Vitro در مرکز پزشکی Junona در سالهای ۲۱۱۲ تا ۲۱۰۲٫
– موسس و مدیر مرکز پزشکی تولید مثل گرجی-آمریکایی ART Repro از ژوئیه ۲۱۰۲٫
– رئیس انجمن پزشکی تولید مثل و بیولوژی گرجستان.

– از سال ۲۱۰۲ به عنوان نماینده منتخب گرجستان به کمیته نمایندگان ملی ESHRE( انجمن اروپایی
تولید مثل ورویان شناسی انسانی( خدمت می کند.
– برنده جایزه IWEC( بنیاد بین المللی چالش کارآفرینی زنان( در سال ۲۱۰۱٫
– به سبب تولد نخستین بچه با روشهای ICSI( تزریق درون سیتوپالسمی اسپرم(، SSR( بازیابی اسپرم به
روش جراحی(و منجمد شده در مرحله بالستوسیت برای گرجستان اعتبار آورده است.
– عضو ESHRE( انجمن رویان شناسی و تولید مثل انسانی اروپا( و ASRM( انجمن پزشکی تولید مثل

آمریکا(.

این مرکز توسط موسس و مدیرش ChkoniaLika، یک رویان شناس با تجربه کاری ۳۰ ساله هدایت می شود. همچنین David McCulloh دارای مدرک PHD، مدرک مدیریت آزمایشگاههای بسیار پیچیده بالینی (H.C.L.D/C.C) و رئیس کمیته تحقیق در مرکز باروری دانشگاه نیویورک، مدیر علوم بالینی مرکز ReproART می باشد. دکتر McCulloh که از سال ۱۹۸۳ به شکل حرفه ای با روش IVF (لقاح آزمایشگاهی) کار می کرد، کتابها، مقالات و تک نوشته های دانشگاهی بسیاری به رشته تحریر در آورده است.

Share this page to Telegram

Infertility Treatment

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *