بازیابی اسپرم به روش جراحی (روش MESA یا TESE) – درمان ناباروری و نازایی با جدیدترین روش های مدرن بین المللی در گرجستان